Nieuw leven mrotman.nl

Na een lange tijd niets gedaan te hebben met mrotman.nl, ga ik weer aan de slag met webruimte en mail.
De bedoeling is om wat meer afstand van Google te nemen. De diensten Google werken goed samen, zijn gratis of goedkoop en werken vlekkeloos met elkaar. Maar als je in hun eigen zoekmachine intypt “google privacy schending” dan kom je  erachter dat gratis niet gratis is.
Hoeveel Google van u mij allemaal weet? En kan ons dat nu of in de toekomst schade berokkenen of onze vrijheid aantasten?

Daarom een mooi moment om alles weer in eigen hand te nemen.